PM Summit İstanbul 2017’de Workshop düzenledik.

Portföy Yönetimi: Doğru Projeleri Seçmek ve PPM Aracı Olarak Microsoft Project Online’ı Kullanarak Portföy Yönetimi

Portföy Yönetimi, şirketlerin iş stratejileri ve Proje Yönetimi arasındaki uyumsuzluk nedeniyle projelerin başarılı olamaması nedeniyle son zamanlarda daha önemli olmaya başladı. Birçok şirket iş stratejileri ve projeler arasındaki bağlantı eksikliği sorunuyla karşı karşıya. Rekabet ortamında başarılı olabilmek için bu uyumun sağlanması gereklidir. Portföy Yönetimi süreçlerinin oluşturulması ve işletilmesi üst yönetim ve PMO’ların sorumluluğudur.

PMI’ın “2012 Pulse of the Profession In-Depth Report: Portfolio Management” raporu bu konuyu kurumsal başarıya etkisine odaklanarak derinlemesine ele alır. Bu rapora göre portföy Yönetimi konusunda etkin kuruluşlardaki projelerin %62’si beklenen geri dönüş oranlarını(ROI) yakalamış veya geçmiştir.

 

Düzenlediğimiz workshop’ta, proje portföyünüzün kuruluşlarınızın stratejik hedeflerine uygunluğunu sağlamak için Microsoft Project Online’ı nasıl kullanacağınızı keşfettik. Yeni fikirler / projelerin toplanması ve onay sürecini nasıl düzene sokabileceğiniz ve içinde bulunan bütçe ve kaynak kısıtlamalarını dikkate alarak, iş hedeflerine katkıda bulunan proje tekliflerinin en iyi kombinasyonunu belirlemek için farklı portföy senaryolarının nasıl oluşturulacağını gördük.

rota (1)

w2

Microsoft PPM, proje fikirlerinin toplanması ve değerlendirilmesi konusunda standart süreçler sağlayarak yönetimin iş hedefleriyle uyumlu projeler seçmesine yardımcı olur.

Gerçek hayat senaryolarına dayanan bir dizi grup uygulaması ile katılımcılar, Microsoft Project Online’ı kullanarak stratejik iş hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli teknikleri öğrendi ve uyguladılar.

Aşağıdaki kavramlar ele alındı:

Fikir/Talep Toplama

Tüm organizasyonlardan fikirleri / talepleri nasıl kolayca toplayabilirim.

Stratejik Uyum

Rakip talepleri değerlendirmek, stratejik hedeflerle uyumlu olmayan proje önerilerini ortadan kaldırmak ve proje başlatmayı düzene sokmak için proje fikirlerini iş hedefleriyle karşılaştırın. Aynı zamanda projeler arasındaki bağımlılıkları göz önünde bulundurun.

Portföy Optimizasyonu

En çok getiriyi sağlayan bir proje portföyünü seçmek için bütçe ve kaynak gereksinimleri gibi belirli faktörlere dayalı optimizasyon senaryolarını çalıştırın.

Kazanımlar

  1. Portföy yönetiminin temellerini kavrayabilme
  2. Talep toplama proje seçim, önceliklendirme ve dengeleme tekniklerini uygulama
  3. Microsoft Project Online’ın etkileşimli kullanıcı deneyimi

 

w5 w3

Çalıştayımız 16 Eylül 2017 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Bu oturum interaktif olacak şekilde tasarlandı.

Project Online ortamı sağlandı.

Tüm katılımcılara çalıştayımıza ve firmamıza göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ediyoruz.