1.Projenin hayata geçmesi ve yaşayabilmesi için gerekli destek

Projeler var olabilmek için desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu destek genellikle üst yönetimin yâda proje sponsorunun desteğidir. Bilinçli kadrolara sahip firmalar Proje Yönetimi konusunda şanslı ve her zaman bir sıfır öndedir.

Zamana yayılan proje hayat döngüsü, ekibin ve uygulayıcıların Proje yönetimi olgunluk seviyelerine göre yorgunluklardan etkilenir. Bu dönemlerde gelen motive edici destek projelerin enerji depolamasına ve hedefe yürümelerine yardımcı olur. Bu sebep ile Proje Yönetiminde tecrübeli kadroların vereceği destek, her zaman ihtiyaç duyulan ve değerli bir etkendir.

destek

      2.Takımın etkileşimli çalışması

Sadece Proje Yönetiminde değil aynı zamanda hayatın her alanında etkileşimli takım çalışması başarının altın anahtarıdır. Uyumlu ekip çalışması projelerde netice almanın en başta gelen hızlandıranıdır.
Çalışanların birbirleri ile etkileşim içinde olması ortak payda da toplananların daha verimli olmasına yardımcı olacaktır. Beraber karar verilmiş konuları uygulamak ve hayata geçirmek daha kolaydır.

etkileşim

       3.Proje planlarının doğru metot kullanılarak yapılması

Her firmanın kendine özgü iş yapma şekilleri olduğu gibi, her projenin de kendine özgü iş yapma şekilleri olabilir. Arzulanan hedef zaman ve kaynak yönetiminin marjinal faydasını maksimum seviyede tutarak çıktı elde etmektir. Doğru metot bu kritere ters düşmeyecek iş yapma şekillerini kullanarak bir yol seçmektir.metot

   4.Hem kendi hatalarımızdan hem başkalarının hatalarından öğrenmek

Projeler aslında her ne kadar birbirine benzemeyen yolculuklara sahip olsalar da taşıdıkları riskler ve sorunlar benzer olabilir. Dolayısı ile daha önce yapılan hatalardan ders çıkarmak projelerimizi daha sağlıklı yönetmemize imkan verecektir. Öğrenilmiş dersler başlığı altında takip edeceğimiz bilgiler çoğu zaman bizi belirsizlikten çıkaracak ve önümüzdeki çukurlara dikkat etmemizi sağlayacaktır.hata

    5.Güçlü iletişim

En basit konular bile sadece bir kelimenin yerinde kullanılmaması veya yanlış kullanılması sonucu öyle karmaşık hale gelebilir ki, sonunda o kelimeyi kullanan bile bu duruma şaşırıp kalabilir. Günümüzde iletişim imkânlarının çeşitliliği pek çok kolaylığı beraberinde getiriyor. Bu alandaki avantajları kullanarak ve anlaşılabilir özet cümleler ile kuracağımız güçlü iletişim şüphesiz ekibinizin birbirini anlamasına yardımcı olacaktır. Bu konuda atılan adımlar meyvesini proje yönetim aşamalarında verecektir.iletişim