Microsoft Office 365 PPM, proje performansıyla ilgili görünürlüğü çoğaltmaya ve proje yönetimi performansını artırmaya yardımcı olabilir.

Müşteri görüşmelerine dayalı 5.000 çalışanın bileşik organizasyonunun maliyeti ve faydaları: 

•       Yatırım Masrafları: $1,710,810.

•       Yıllık Maliyetler: $174,890.

•       Toplam Maliyet Tasarrufları ve Faydaları: $8,359,959.

Microsoft, Forrester Danışmanlık firmasına şirketlerin Office 365 Proje ve Portföy Yönetimi’ni kullanarak elde edecekleri potansiyel yatırım getirisini (ROI) incelemek üzere Toplam Ekonomik Etki (TEI) çalışması yaptırdı.

Bu çalışmanın amacı, okuyuculara Office 365 PPM’ in kuruluşlar üzerindeki potansiyel mali etkisini değerlendirmek için bir çerçeve sunmaktı.

Forrester, Office 365 PPM uygulamasıyla ilgili fayda, maliyet ve riskleri daha iyi anlamak için Office 365 PPM ‘i kullanan pek çok yıllık tecrübeye sahip dört müşteriyle görüştü.

Microsoft Office 365 PPM, kuruluşların kaynak yönetimini geliştirmesine, proje yönetimi performansını artırmasına ve projelerin, programların ve portföylerin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir hizmet olan yazılım (SaaS) ürünüdür.

Bulut tabanlı bir çözüm olarak, Office 365 PPM ayrıca altyapı maliyetlerini düşürür ve maliyetli yazılım güncellemelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Ayrıca, Office 365 PPM, Office 365 ürünleri ile sinerji ve SharePoint ve Power BI ile rahat entegrasyon sağlarken, iş hacmindeki büyüme kolayca takip edilebilir.

Office 365 PPM öncesinde, proje yöneticileri on-premises proje yönetimi çözümleri uygulamıştır. Birçok durumda, Microsoft Excel proje yöneticilerinin proje ilerlemesini ve performansını izlemek için tercih ettiği araç olmuştur.

Bu durum, finans ve proje yönetimi ofisleri (PMO) için projelerde görünürlüğü kısıtlayarak proje portföylerini stratejik olarak  yönetme kabiliyetini engelledi.

Office 365 PPM ile müşteriler, proje yönetimi performansı üzerinde daha fazla görünürlük sağlayan daha tutarlı proje yönetimi uygulamaları oluşturmayı başardılar.

Proje Portföy Yönetiminde daha iyi stratejik kararlar alma becerisi ile liderlik sağlamıştır.

Microsoft Office 365 PPM hakkında konuşurken bir kuruluşun PMO lideri şu cümleleri kurmuş “Projelerin görünürlüğü çok yüksekti. . . Özellikle kurumsal seviyede uyarlama yapabilmiş ve tüm proje portföyünüze ilk defa görünürlük kazandırabilmişseniz aynı zamanda seçim yapabiliyor, önceliklendirebiliyor ve düşünceleri sıralamaya koyabiliyorsanız… ”

Forrester araştırma şirketinin konu ile ilgili çalışmasına aşağıdaki link yardımı ile ulaşabilirsiniz:
http://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RCaEMX