Project 2010 Seminer

Kurumsal Proje Yönetimi araçlarının ofis uygulamalarıyla, tümüyle entegre çalıştığı en son sürümünün tanıtımını yaptığımız toplantımızda, son yıllardaki en heyecan verici Project Server 2010 sürümünün proje yöneticileri ve proje çalışanlarına günlük işlerinde sağladığı kolaylıkları katılımcılarımıza sunduk. Aynı zamanda web tabanlı arayüzler sayesinde üst yönetim ve birim yöneticilerine genel proje takibi ve süreçlerdeki bütçe bilgisinin nasıl oluşturulacağını örneklerle sunduk.
 Seminerimiz  katılımcıları, proje paydaşlarının ve insan kaynaklarının yönetiminde ne gibi araç ve teknikler sunduğunu  izleme imkanı buldular.