Proje Kapsam Yönetimi projelerin başarılı olabilmesi için gerçekten gerekli çalışmaların kapsama dâhil edilebilmesini sağlayan süreçlerden oluşmaktadır. Nelerin dâhil edileceği ve edilmeyeceğini tayin etmek kapsam yönetimini oluşturmaktadır.

banner-chapter-1

Aşağıdaki süreçler Proje kapsam yönetiminin adımlarıdır. Bu süreçler birbiriyle ve diğer bilgi alanlarındaki süreçlerle etkileşim halindedir.

  • Gereksinimlerin toplanması
  • Kapsamın tanımlanması
  • İş kırılım yapısının (İKY) oluşturulması
  • Kapsamın doğrulanması
  • Kapsamın Kontrolü

Bazen çalışmalar fazlar halinde yapılabilir. Her faz kendi içinde bu süreçleri ayrı ayrı gerçekleştirmelidir.

Proje bağlamında kapsam terimi şu anlamlara gelebilir.

  • Ürün kapsamı; bir ürün, hizmet ya da sonucu tanımlayan özellikler ve fonksiyonlar
  • Proje kapsamı; belirtilen özelliklere ve fonksiyonlara sahip bir ürün, hizmet ya da sonucu teslim etmek için yapılması gereken çalışmalar.

Tüm bu çalışmalara başlamadan önce, proje yönetim ekibi bir planlama çalışması yapar. Bu kapsam yönetim planı, projenin ihtiyaçlarına bağlı olarak, resmi ya da gayri resmi, çok ayrıntılı ya da konunun genel hatlarını içeren bir belge olabilir.

p4

Proje kapsamının tamamlanması, proje yönetim planına göre ölçülür. Ürün kapsamının ölçümü ise ürün gereksinimlerine göre yapılır.

İstenilen başarılı yönetimin gerçeklemesi için Proje Kapsam Yönetim süreçleri diğer bilgi alanlarıyla bütünleştirilmiş olmalıdır.