pso

I-Meetingz

Office365 veya SharePoint Server’ı kullanan müşterilerimizin toplantılarını daha verimli yönetebilmeleri, işbirliği imkânlarından yararlanabilmeleri için kolay bir yol olan I-Meetingz yazılımını geliştirdik. I-Meetingz toplantılar esnasında alınan kararlaştırılan konuları aksiyon olarak kaydedebildiğiniz, bu aksiyonları ilgili kişilere görev olarak atayabildiğiniz ve atadığınız görevleri onay aşamasından geçirerek takip edebildiğiniz bir Toplantı Yönetim Sistemidir.

Uzun toplantılar sonunda alınan kararlar kağıt üstünde kalıyor, takip edilemeyen kararlar işlerinizin ve projelerinizin ilerlemesine engel oluyor, yoğun toplantı trafiğinizi planlamak uzun zamanınızı alıyorsa? I-Meetingz Toplantı Yönetim Sistemi bu sorunlara çözümler sunuyor.

I-Meetingz Toplantı öncesi, Toplantıda ve Toplantı sonrası olmak üzere üç aşamada iş hayatımızı kolaylaştırmakta.

m4c

Toplantı Öncesi

I-Meetingz Rezervasyon modülü ile toplantıları hızlıca düzenleyebilirsiniz.

Toplantı odalarınızın;

 • özelliklerine göre filtreleyebilir
 • uygunluklarını görebilir
 • planlamalarını yapabilir
 • çakışmalarını önleyebilir
 • kapasitesini, ekipmanlarını vb. özelliklerini kayıt edebilir
 • yetkilendirme özelliği ile sadece istenen kişi ve grupların toplantı odalarına erişimini sağlayabilir, özel (VIP) toplantı odaları oluşturabilirsiniz.

 

Toplantı takviminizi görebilir, toplantıları gün, ay, yıl olarak farklı görünümlerde listeleyebilirsiniz.

Picture2a

Toplantıda

Aksiyonların tam kontrolünü sağlayarak I-Meetingz ile toplantılarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

 

 • Aksiyon oluşturabilir ve kişilere atayabilir
 • Toplantı aksiyonlarını istediğiniz kırılımda tanımlayabilir
 • ‘Parking Lot’ özelliği ile mevcut toplantıda ortaya çıkan sonraki toplantı gündem maddelerini kaydedebilir
 • Gündem-karar ilişkilendirmesi yapılarak toplantılardaki anlam ve ilişki bütünlüğü sağlanabilir
 • Aksiyonlar arası öncül-ardıl ilişkisi kurarak efektif aksiyon yönetimi yapabilirsiniz

action.

.

Pictur

Picture2c

Dokümanlarınızı toplantı aksiyonları ve toplantının kendisi ile ilişkilendirebilirsiniz.

dokümanlar b

 

Project Online/Server entegrasyonu sayesinde projeleriniz ile ilgili toplantılarınızı birleştiriyor, proje yönetiminizi kolaylaştırıyoruz.

 

 • I-Meetingz sekmesini kullanarak projelerin içinden toplantı oluşturabilir
 • ‘Related Meeting’ ekranı aracılığıyla projenizle ilişkili toplantıları görebilir ve toplantıya erişebilir
 • Proje ile ilgili aksiyonların süzüldüğü ve ilerleme durumlarının görüldüğü raporu sistemden alabilirsiniz

Picture3a

Toplantı sonrası.

raporlama2

Raporlama özelliği ile aksiyonların durumları toplantı sahibine ve aksiyon bitiş tarihine göre raporlanabilir.

Raporların ve toplantı tutanaklarının PDF olarak çıktısı alınabilir.

.

 

Gündem ile ilgili kararlar, belirlenen aksiyonlar ve toplantı notlarından yararlanarak Toplantı Tutanağı otomatik olarak oluşturulabilir.

tutanak 2a

Kullanıcılar üzerlerine atanmış görevleri sistem üzerinde tamamlayıp yöneticilerinin onayına gönderebilir.

Toplantıda aldığınız aksiyonların durumunu izleyebilir

Aksiyonların tamamlanma yüzdelerini takip edebilirsiniz

app b